top of page
Canon 1246 (1).jpg

Spring          Summer

2024

Spring Summer 2024

Khi thiên nhiên khẽ chuyển mình, đất trời dần đổi thay, chúng tôi cũng dáo dác tìm kiếm một bàn tiệc cho mùa Xuân Hè năm nay.

Bạn sẽ cảm nhận được cả một mùa hè tươi mát trong từng xắn bánh đầy ắp trái cây tươi với Honeycomb Berries, Orange Earl Grey,... Những cảm xúc hương vị mà bạn không thể cảm thấy trọn vẹn vào bất kì mùa nào khác trong năm với Longan Young Cononut , Bơ sáp húng tây hay Xiêm na hoa nhài,...

Sự trở lại những những hương vị hợp thức, hợp thời.

Một hành trình đầy thú vị và bất ngờ đang đợi bạn khám phá.

Tất cả đều sẵn sàng cho riêng bạn !

​SEASONAL SELECTIONS

Xiêm Na 

​Hoa Nhài

Canon 1304.jpg
Canon 1182.jpg

More Creations to Explore

Stay In Touch With Us
 

Olive Studio is a Hanoi-based bakeshop, which is known for it’s elegant and delicious selection of freshly baked sweet treats and beautifully detailed custom cakes. Our custom and bakeshop treats are baked fresh daily, using only the best ingredients.

Follow us on Social Media to learn more about our signature products and get your next order at your door now.

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
bottom of page