top of page
Canon 0534 (1).jpg

FLAVORS

of the season

Original​ Flavors

Đặt cái gốc ở hương vị, Olive Studio luôn tìm thấy cái đẹp đẽ đơn thuần trong sự nguyên bản của nguyên liệu. Đúng mùa đúng vụ, cái thơm ngọt của thức quà quý từ đất mẹ càng thật trọn vẹn, như cái ngọt lịm tươi rói của dâu tây đỏ au trong chiếc Elton Mess Berries, hay hương gỗ mật ngọt sâu ấm nồng trong chiếc Creme Brulee Vanilla.

 

3 bộ sưu tập. 16 vị bánh. Một cuộc du ngoạn hương vị từ nguyên bản thượng hạng, đến quả trái ngọt lành, và dĩ nhiên không thể thiếu là bản giao hưởng vị giác của mùa đông.

369647842_641783591501547_3353563208779958765_n.jpeg

SIGNATURE CREATIONS COLLECTION

Creme Brulee Vanilla

Canon 0264 (1).jpg
Canon 0204 (1)_edited.jpg

More Creations to Explore

​SHOP NOW

Olive Studio is a Hanoi-based bakeshop, which is known for it’s elegant and delicious selection of freshly baked sweet treats and beautifully detailed custom cakes. Our custom and bakeshop treats are baked fresh daily, using only the best ingredients.

Follow us on Social Media to learn more about our signature products and get your next order at your door now.

Stay In Touch With Us

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
bottom of page